.

Novotel City Budapest near the M1 and M7 highway access in Budapest

Novotel City Budapest near the M1 and M7 highway access in Budapest
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation