.

Novotel City Budapest refurbished nice lobby in Buda in the Mom Park

Novotel City Budapest refurbished nice lobby in Buda in the Mom Park
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation