.

Hotel Novotel City - Budapest - Novotel hotel bar - Online hotel reservation Budapest NOVOTEL CITY

Hotel Novotel City - Budapest - Novotel hotel bar - Online hotel reservation Budapest NOVOTEL CITY
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation