.

Novotel Budapest City - Gym Budapest Novotel - Congress hotel Budapest

Novotel Budapest City - Gym Budapest Novotel - Congress hotel Budapest
1123 Budapest, Alkotás u. 63-67.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Novotel City**** Budapest - AKCIÓS Novotel City Budapest - Budapest Reservation