.

Budapest hotels - Budapest Hotel Mediterran 4 star hotel

Budapest hotels - Budapest Hotel Mediterran 4 star hotel
1118 Budapest, Budaörsi út 20/a.Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Hotel Mediterran**** Budapest - Akciós Mediterran Hotel Budapesten - Budapest Reservation